Cách tối ưu thẻ H1 cho blogspot

Nobita Thông Minh

Cách tối ưu thẻ H1 cho blogspot. Cách chỉnh tiêu đề bài viết thành thẻ h1.Hướng dẫn cách chèn thẻ h1 vào tiêu đề bài viết blogspot. Cách chỉ...

Cách tối ưu thẻ H1 cho blogspot. Cách chỉnh tiêu đề bài viết thành thẻ h1.Hướng dẫn cách chèn thẻ h1 vào tiêu đề bài viết blogspot. Cách chỉnh tiêu đề blogspot thành thẻ h2,h3

Hiện mình có lướt qua một số diễn đàn và có thấy một số bạn đang cần trợ giúp về vấn đề tối ưu thẻ H1 cho blogspot vì vậy Bít Tuốt viết bài này mong giúp đỡ được những bạn đang gặp vướng mắc trong vấn đề này.
Tối ưu thẻ H1 cho blogspot
Tối ưu thẻ H1 cho blogspot
1. Cách tối ưu thẻ h1 cho bài viết
- Thường để tối ưu seo cho 1 bài viết thì tiêu đề bài viết mọi người thường để trong thẻ h1. Có 1 điều bất cập là khi mọi người down template trên mạng về dùng thì thường tiêu đề bài viết thường để trong thẻ h3 vì vậy để chuyển nó về thẻ h1 chúng ta cân làm như sau:
Bước 1: Đăng nhập Blog ==> Chỉnh sửa HTML (Chú ý các bạn nên down code về để tránh trường hợp trong quá trình lỗi code còn có bản gốc. Các bạn có thể down về rồ chỉnh sửa bằng Notepad++ )
Các bạn tìm đoạn code sau :
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h3>
</b:if>
Và sửa nó thành:
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<b:if cond='data:blog.pageType != "static_page"'>
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.url'>
<a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h3>
</b:if>
<b:else/>
<h1 class='post-title'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h1>
</b:if>
<b:else/>
<h1 class='post-title'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h1>
</b:if>
Bước 2: Chỉnh sửa CSS cho thẻ <h1> (bạn có thể thay h3 thành h1 )
Bạn tìm các đoạn này : 
.post h3 {…}
.post h3 a, .post h3 a:visited {…}
.post h3 a:hover {…}
và sửa thành :
.post h1, .post h3 {…}
.post h1 a, .post h1 a:visited, .post h3 a, .post h3 a:visited {…}
.post h1 a:hover, .post h3 a:hover {…}
2. Cách chỉnh sửa tiêu đề blogspot từ h1 về h2
Sau khi đã tối ưu tiêu đề bài viết thành thẻ H1. Một số tem sẽ gây đến trong 1 bài viết sẽ có 2 thẻ H1 vì vậy bạn cũng cần chỉnh sửa như sau:

Bước 1: Bạn tìm các đoạn css có dạng như dưới

#header h1 {...}
#header h1 a,#header h1 a:visited {...}

và chữ h1 sửa nó thành h2

Bước 2: Bạn tìm các đoạn code sau

<h1 class='title'

Rồi sửa chữ h1 thành h2

Cái này chỉnh sửa có thể còn tùy thuộc vào code blogspot đo như thế nào để có thể chỉnh sửa hợp lý. Nếu gặp khó khăn hay thắc mắc gì vui lòng comment phía dưới (các bạn comment bằng tài khoản google nhé )

Chủ bút: Vietseoer

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Post a Comment