Theo Cafebiz thì: ở Nhật Bản : NỘI TRỢ LÀ MỘT NGHỀ

Nobita Thông Minh

Theo Cafebiz thì: ở Nhật Bản... NỘI TRỢ LÀ MỘT NGHỀ Nội trợ là một nghề Ở Nhật, phụ nữ làm nội trợ vẫn được hưởng các tiêu chuẩn y nh...

Theo Cafebiz thì: ở Nhật Bản...
NỘI TRỢ LÀ MỘT NGHỀ
Nội trợ là một nghề
Nội trợ là một nghề

Ở Nhật, phụ nữ làm nội trợ vẫn được hưởng các tiêu chuẩn y như một người đi làm
Ở Nhật Bản, hàng tháng chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các tiêu chuẩn y như một người đi làm. Về già, vẫn hưởng đầy đủ lương hưu.
Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách, lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng.
VN nên học tập việc này, bắt đầu từ các ÔC, sau đó là Bộ Lao động ?
cmt ý kiến của bạn nhé.

Chủ bút: Vietseoer

Có thể bạn sẽ thích