Dìm hàng ném gạch hay anh hùng bàn phím của Việt Nam ngày càng phát triển

Nobita Thông Minh

>>>Shut up or Do sth like this<<< Các bác có thấy văn hoá dìm hàng ném gạch hay anh hùng bàn phím của mình ngày càng phát...

>>>Shut up or Do sth like this<<<
Các bác có thấy văn hoá dìm hàng ném gạch hay anh hùng bàn phím của mình ngày càng phát triển không?
Tất cả vẫn chỉ dừng lại là CHÉM.
Ghi nhận, khích lệ, Tin tưởng là thứ xa xỉ quá. Hãy cho đi điều này nếu có thể.
Và thông điệp là:
Hãy làm gì đó để cải thiện ít nhiều vấn đề bạn đang nhìn thấy, hoặc Ngậm miệng lại, đừng chém nữa.
Nice day!
Độ chém của anh hùng bàn phím
Độ chém của anh hùng bàn phím

Chủ bút: Vietseoer

Có thể bạn sẽ thích