Cách phòng chống thủ thuật Bơm backlinks bẩn

Nobita Thông Minh

Cách phòng chống thủ thuật Bơm backlink bẩn : Đưa website của bạn vi phạm luật Penguin bằng cách bơm backlink website bạn vào những trang w...

Cách phòng chống thủ thuật Bơm backlink bẩn : Đưa website của bạn vi phạm luật Penguin bằng cách bơm backlink website bạn vào những trang web đã bị google phạt cũng như có đột Trust thấp .
khắc phục bị đối thủ bơm backlinks bẩn
khắc phục bị đối thủ bơm backlinks bẩn
Khắc phục : Sử dụng chức năng Disavow-links từ Google Webmaster Tool : Click vào đây : http://goo.gl/3PHfI
- Chọn website của bạn muốn từ chối link liên kết tới
- Soạn sẵn một 1 file .txt với danh sách các website bẩn mà bạn bị bơm backlink vào đó.
- Upload file .txt đó lên theo hướng dẫn và bấm Gởi.
Xong.

Chủ bút: Vietseoer

Có thể bạn sẽ thích