Giới hạn số lượng bài viết cần hiển thị khi xem theo Nhãn (Labels) trong Blogger

Nobita Thông Minh

Mặt định thì khi đi đến liên kết của một nhãn nào đó trên blog của bạn thì url trên thanh địa chỉ sẽ có dạng (ví dụ: http://example.com/sea...

Mặt định thì khi đi đến liên kết của một nhãn nào đó trên blog của bạn thì url trên thanh địa chỉ sẽ có dạng (ví dụ: http://example.com/search/label/Blogger và nó sẽ hiển thị tất cả bài viết thuộc nhãn Blogger), nếu nhãn đó có 100 bài viết thì nó sẽ hiển thị ra 100 bài viết trên trang đó, điều này sẽ làm cho blog của bạn tải rất chậm và rất dày trong rất sấu. Như vậy, điều bạn cần làm là giới hạn lại số bài viết hiển thị trên một nhãn bằng cách thêm ?max-results=10 cho nó. Chia sẽ một thủ thuật nhỏ để bạn có thể dễ dàng giới hạn số lượng bài viết muốn hiển thị trên một trang (nhãn) khi xem bài viết theo Labels (Nhãn) trong Blogger.
Làm như sau :
Vào tempalte nhấn CTRL + F và tìm 2 dòng:
<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
và thay thế 2 dòng đó bằng:
<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url + "?max-results=10"'><data:label.name/></a>

Chủ bút: Vietseoer

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Post a Comment