TRIẾT LÝ TRONG KINH DOANH

Nobita Thông Minh

Triết lý trong kinh doanh Về triết lý kinh doanh Nếu khách hàng của bạn hài lòng, thoả mãn, họ sẽ nói với vài người quen của họ Nếu...

Triết lý trong kinh doanh
Triết lý trong kinh doanh

Về triết lý kinh doanh

Nếu khách hàng của bạn hài lòng, thoả mãn, họ sẽ nói với vài người quen của họ
Nếu họ thấy bất tiện, khó chịu, họ sẽ nói với cả thế giới
Vì vậy nhiệm vụ của bạn là làm họ Thoả mãn, ở cấp độ Excellent, lợi nhuận từ đó mà về với bạn.
Sản phẩm mang đến sự thoả mãn
Chăm sóc mang đến sự thoả mãn
Các quy trình quy tắc cũng phải tuân theo điều cốt lõi này
Nếu không, vứt hết đi, đừng kinh doanh nữa
Vì đây là cách duy nhất mang lại nhiều lợi nhuận
Hãy nhớ: Thoả Mãn
True or True ?

Chủ bút: Vietseoer

Có thể bạn sẽ thích

Có 0 nhận xét Post a Comment